1 Followers
24 Following
volney

volney

vhodcompany

Разбирате, че се опитвате да намерите нови наематели, да събирате почистване, след като някой се мести, и да се нуждаете от ремонт в който и да е случай от следобеда. Може да е уморително, а също и безпроблемно. Има политики за проверка и режийни такси, свързани с този вид перспектива за доходи Отиди там.